Īpašnieki un māksla

Vairāki ar Dikļu muižas īpašniekiem saistīti mākslas darbi atrodas Dikļu evaņģēliski luteriskās draudzes pārziņā. J. fon der Pālens savulaik uzdāvinājis Dikļu draudzei 1636. gadā darinātu gotisku, apzeltītu sudraba kausu un patēnu. Uz biķera pamatnes aplikatīva “Golgātas” grupas un iegravēti fon Ungernu un fon der Pālenu dzimtas ģerboņi. Tā izgatavošana varētu būt saistīta ar Dikļu muižas īpašnieka Jakoba fon der Pālena laulībām ar Annu fon Ungerni no Asotes 1633.gadā.
Savukārt, draudzes baznīcas altāra daļas sienā iemūrēta 1675. gadā mirušās A. Pālenas–Ungernas kapa plāksnes augšējā daļa – pusaploces arkā novietota uz spilvena guļošas sievietes figūra – ievērojams manierisma laika posma memoriālās tēlniecības darbs.